Protéger, encourager, reconnaître, promouvoir, renforcer

 
 

Video producido por UNESCO.

Duración: 00:01:00

Fuente: http://youtu.be/Z5qphBqHyo8